GENT DEL CARRER

Aquí [CLICA!] podeu veure els vídeos de les entrevistes de la població dels diferents estrats i edats socials.(JOVE 25, MITJA 50, GRAN 70).

 

Entrevistes Gent Carrer

 

Per poder observar les percepcions dels ciutadans en relació a la immigració, s’han realitzat diverses entrevistes. Aquestes s’han elaborat a partir d’un qüestionari estructurada, fet que ha premés poder copsar les seves percepcions i  extreure amb celeritat les conclusions en relació a aquesta temàtica d’estudi.

La selecció dels entrevistats s’ha realitzat en base a tres variables: lloc de residència entre rural i urbà; la presència o no de població immigrant en aquest àmbit geogràfic; i l’edat segmentada en tres parts: 25 anys, 50 anys i 75 anys.

 

Preguntes:

 

  1. Què n’opina de la política d’immigració?
  2. Creu que les politiques dutes a terme pel govern són les adequades?
  3. Què faria vostè?
  4. Quin contacte té vostè amb la immigració?

 

 

Pregunta 1

 

La primera pregunta fa referència a si troben encertat dur a terme polítiques d’immigració i com veuen aquesta.

Es pot observar a partir dels vídeos realitzats, que tots els grups socials entrevistats independentment de l’àmbit geogràfic que es trobin, consideren que les polítiques dutes a terme per el govern són insuficients, que estan mal dissenyades, que són incoherents i  que no avarquen totes les necessitat que aquesta temàtica requereix. Ara bé, quan es fa referència a si són més o menys benvolents, es pot concloure que la població de més edat consideren  que pequen de massa permissives.

 

Pregunta 2

 

La segona pregunta incideix en la percepció de la gent en quan a l’actuació del govern en quan a la immigració.

En aquesta pregunta hi ha un punt de connexió en totes les respostes, aquest punt de connexió és la percepció de tots els entrevistats de la mala gestió del govern en polítiques d’immigració.

En general hi ha diferents visions a l’hora de valorar el sentit de les polítiques, hi ha els que creuen que les polítiques són massa toves i n’hi ha que en canvi creuen que no són les més indicades sense fer esment a la severitat d’aquestes. Els  que viuen a zones  rurals consideren que els immigrants reben massa ajudes, en canvi la resta mantenen que el govern no encerta en la direcció de les polítiques realitzades, també els que viuen en zones urbanes sense immigració creuen necessari que s’utilitzés alguna mena de carnet per punts, alhora de què es faci algun tipus de filtre per deixar entrar els immigrants al país.

Si s’analitza la informació en termes de territori es pot concloure que les persones mantenen un discurs coherent en torn de les respostes donades.

 

Pregunta 3

 

El tercer aspecte que es va preguntar als representants de la societat, va ser sobre quines accions prendrien ells si poguessin desplegar el seu model de política pública referida a la immigració. En els altres blocs, es podia observar una certa coincidència d’opinions, ara bé, a l’hora d’aplicar el propi model públic entorn la immigració hi ha disparitat d’opinions.

Les polítiques més tolerants envers la immigració són defensades per part de diversos entrevistats sense que es pugui fer un traç concret per poder generalitzar, sense comptar amb l’excepció dels urbans fiftififti que estan d’acord en acordar un model més tolerant. Així dons aquestes polítiques serien des de donar la nacionalitat a tots els immigrants tant bon punt arribessin, passant per millorar l’educació o per un major requilibri entre drets i deures.

Hi ha també els qui defensen polítiques dures entorn immigració. Aquests postulats són defensats per gent tant d’àmbit rural com de zones sense immigració. Defensen entre altres que es controli millor les polítiques publiques, que s’instal·lin filtres o que no es donin més drets als immigrants que als autòctons.

 

Pregunta 4

 

La quarta pregunta que es va formular, feia referència que sobre quina relació es tenia amb la immigració. En aquesta pregunta incidia plenament la situació  geogràfica dels ciutadans, ja que depenent del lloc hi hauria més o menys immigració. Així trobem que urbà amb molt immigració tenen relació amb la gent del barri i amb els companys de classe o també amb el grup d’amics. En canvi en els altres tres àmbits geogràfics, els ciutadans entrevistats no es relacionen més enllà de trobar-se pel carrer, fins a arribar a l’extrem dels urbans sense immigració de no tenir-hi cap tipus de relació.

-> Tot seguit, dues de les entrevistes més representatives d’aquest treball.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: